Velkommen til BAs jul- og nyttårssone jul.bergen360.no. Alle kan delta. Bidrag her kan komme på trykk i BA eller bli vist på BA.no.